Celebrity

Know-how Homesite

Hay cô đã bỏ một buổi tiệc chỉ để cho Sorata ăn một cái bánh Baumkuchen, điều mà cô nghĩ rằng sẽ làm cho Sorata